Simulare Bacalaureat 2019. Vezi modelele de subiecte pentru limba română și matematică

Publicat pe 17.03.2019 la 16:54 Actualizat pe 17.03.2019 la 17:21

Luni, pe 18 martie, elevii de clasa a XI-a vor începe simularea la Bacalaureat 2019. Examinarea va începe cu proba la Limba și literatura română, acolo unde elevii vor primi două feluri de subiecte, în funcție de profil: real sau umanist.

Simulare Bacalaureat 2019. Vezi modelele de subiecte pentru limba română și matematică

Simulare Bacalaureat 2019. Vezi modelele de subiecte pentru limba română și matematică

Arhivă

Luni, pe 18 martie, elevii de clasa a XI-a vor începe simularea la Bacalaureat 2019. Examinarea va începe cu proba la Limba și literatura română, acolo unde elevii vor primi două feluri de subiecte, în funcție de profil: real sau umanist.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a) Limba şi literatura română
Model Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic.· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. · Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro SUBIECTUL I (50 de puncte)

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Citeşte textul de mai jos.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro După treizeci și cinci de ani de când am părăsit-o, m-am găsit acum câteva săptămâni, din nou, în capitala Austriei*. Și mai înainte de a cerceta centrul atât de însuflețit al orașului, înainte de a-i revedea muzeele, de a-i răscoli librăriile, de-a mă așeza în preajma caselor de bilete pentru a obține un loc la Operă sau la Burg*, am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului. [...] Viena a rămas, în liniile ei mari, așa cum am lăsat-o. Este un mare oraș baroc, cel mai de seamă al zonei lui stilistice, cu cupolele lui verzi vestindu-se din depărtare, cu portaluri uriașe, [...] cu măreţe monumente ecvestre, cu fântâni printre ale căror ape tâșnitoare apar statui gigantice, michelangelești [...]. Întârzii prin grădini, de-a lungul zidurilor de verdeață, rătăcesc pe aleile labirinturilor vegetale. Regăsesc vechile colecții de artă, pe maeștrii austrieci ai veacului al XV-lea la Belvedere, pe Velásquez și pe Brueghel la Muzeul de Istoria Artei.

Muzeul de etnografie este o colecție reorganizată, una din cele mai bogate ale specialității ei, cu admirabila-i succesiune a tuturor civilizațiilor pământului. Teatrul și Opera sunt perfecte. [...] La operă ascultăm Othello* și Tristan și Isolda*, pe aceasta din urmă cu intervenții inexplicabile în constituirea finalului. Dar ce voci, ce ansamblu! [...] Ne odihnim în umbra catedralei Sfântului Ștefan, care își înalță tocmai atunci clopotul cel mare în turnul reclădit de curând. Ne ducem să întâmpinăm toamna în pădurea vieneză, care continuă așa de firesc orașul [...].
Deși găsim atâtea aspecte cunoscute ale Vienei, nu putem trece cu vederea pe cele noi. Orașul are o circulație mai mare decât cea cunoscută. Noaptea, automobilele sunt lăsate pe străzi. Materialele plastice noi dau un lustru proaspăt fațadelor, vitrinelor, firmelor. Străzile scânteiază în feeria becurilor de neon. Turismul este înfloritor [...]. Distrugeri ale războiului se mai văd pe alocuri. S-a reconstruit mult, totuși nu cu preocuparea de a menține vechiul caracter al orașului. Stilul funcțional a înlocuit pe cel baroc. În fața Catedralei Sfântul Ștefan s-a ridicat o clădire imensă, dar fără nicio fantezie arhitecturală, un furnicar cu o mie de ochi. Uneori întâmpini câte o încercare de zgârie-nori [...]; se bea coca-cola, și tineretul, din nu știu ce categorie, afișează o ținută extravagantă, cu surtucuri lungi și pantaloni strânși pe gleznă, cu părul ca o perucă de teatru. Am vorbit cu mulți vienezi, oameni care muncesc și își iubesc orașul, și mi s-a părut că nimeni dintre ei nu prețuiește noutatea agresivă, că vechea conștiință de cultură a capitalei este trează și că toată lumea dorește păstrarea neutralității și pacea. Regăsesc vechea lume politicoasă și amicală. Fetele din magazine intonează o mică frază muzicală când te salută. Chelnerii și agenții de circulație sunt cetățeni respectabili, gravi sau plini de umor, care te iau sub protecția lor. Tudor Vianu, Jurnal
*Tudor Vianu a revenit la Viena după al Doilea Război Mondial, în 1957. *Burg – teatru vienez
*Othello – operă în patru acte de Giuseppe Verdi, bazată pe tragedia scrisă de William Shakespeare în jurul anului 1603
*Tristan şi Isolda – operă în trei acte de Richard Wagner, bazată pe romanul medieval omonim

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.
1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea. 6 puncte
2. Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte
3. Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, aşa cum reiese din primul paragraf al textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan şi Isolda îi provoacă autorului nedumerire. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat. 6 puncte

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă transformările în societate se reflectă sau nu în înfățișarea unui oraș, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din volumul Jurnal de Tudor Vianu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
Înaintea lanţului de argumente, fără început şi fără sfârşit, prin care se silise o viaţă întreagă, zadarnic, să ajungă la o încheiere deplin satisfăcătoare, i se întruchipa în suflet iarăşi femeia de adineaori, mai ispititoare, ca o călăuză pentru o cale lungă şi necunoscută. Inima i se umplu deodată de o fericire dureros de mare. Numai o clipire ţinu, dar clipirea parcă răscumpăra din belşug suferinţele tuturor vieţilor.

„Fericirea adevărată e totdeauna o clipă, se gândi bolnavul, cu amintirea ei proaspătă în suflet. Mai multă n-ar putea îndura firea omului care, deseori, într-o viaţă de mulţi ani, nu are norocul să întâlnească nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie de ea”.

Toma Novac îşi simţea mintea limpede şi liniştită, ca după o odihnă binefăcătoare.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;
– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Subiecte Simulare Bacalaureat 2019 Limba Română edu.ro Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Simulare BAC XII. Modele de subiecte

Proba E.a) Limba și literatura română

Proba E.b) Limba și literatura maternă

Proba E.c) Matematică, Istorie

Proba E.d) Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, Biologie vegetală și animală, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie, Sociologie

Calendar Simulare Bac 2019

18 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

19 martie 2019 Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă

20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului

21 martie 2019 - Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului

29 martie 2019 Afișarea rezultatelor la simularea bacalaureatului 2019

În articolul

Simulare Bacalaureat 2019. Vezi modelele de subiecte pentru limba română și matematică

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Cu ce probleme se confruntă Cătălin Botezatu, la un an de când a văzut moartea cu ochii: ”Cu sănătatea nu este de glumă”
Showbiz intern • la 09:34
Cu ce probleme se confruntă Cătălin Botezatu, la un an de când a văzut moartea cu ochii: ”Cu sănătatea nu este de glumă”
 • Cu ce probleme se confruntă Cătălin Botezatu, la un an de când a văzut moartea cu ochii? 
 • Ce i-au spus medicii?
 • Creatorul de modă a împlinit 54 de ani!
Orașul Constanța rămâne în carantină încă două săptămâni! Cât a crescut rata de infectare, în ciuda restricțiilor dure impuse de autorități
Stiri interne • la 09:18
Orașul Constanța rămâne în carantină încă două săptămâni! Cât a crescut rata de infectare, în ciuda restricțiilor dure impuse de autorități
 • Constanța rămâne în carantină pentru încă 14 zile
 • Rata de infectare, mai mareacum, decât la începutul debutul restricțiilor
Incendiu la secția de Terapie Intensivă a unei clinici din Târgu Mureș! Șase pacienți se aflau în salon
Stiri interne • la 09:17
Incendiu la secția de Terapie Intensivă a unei clinici din Târgu Mureș! Șase pacienți se aflau în salon
 • Angajații clinicii au stins singuri focul
 • Șase pacienți se aflau în salon când a izbucnit incendiul
Război total între Vica Blochina și Victor Pițurcă! Decizia radicală luată de celebrul antrenor
Showbiz intern • la 09:05
Război total între Vica Blochina și Victor Pițurcă! Decizia radicală luată de celebrul antrenor
 • Război total între Vica Blochina și Victor Pițurcă!
 • Decizia radicală luată de celebrul antrenor!
 • Nici prin cap nu vă trece!
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii nu prevăd o iarnă normală
Meteo • la 08:58
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii nu prevăd o iarnă normală
 • Fără zăpadă de Crăciun și Revelion.
 • Meteorologii anunță temperaturi peste limita perioadei.
Locuitorii orașelor carantinate își vor putea exercita dreptul la vot! Anunțul lui Ludovic Orban: “Orice cetățean are libertatea să voteze”
Stiri interne • la 08:54
Locuitorii orașelor carantinate își vor putea exercita dreptul la vot! Anunțul lui Ludovic Orban: “Orice cetățean are libertatea să voteze”
 • Cetățenii din localitățile carantinate vor putea vota!
 • Cum vor vota persoanele carantinate
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe a1.ro
Rochia i-a pus în evidență silueta, dar piesa de rezistență au fost pantofii. Loredana a purtat cu cele mai înalte tocuri cu putință
recomandare pe a1.ro
Și-a ales favoriții! Grupurile din echipa lui Florin Ristei care au trecut de Bootcamp și merg în etapa următoare X Factor
recomandare pe bzi.ro
Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal
recomandare pe bzi.ro
Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris
recomandare pe antena3.ro
Horoscop decembrie 2020. Vești bune în dragoste pentru Berbeci, Taurii zile pline de fericire
recomandare pe antena3.ro
Ce pensie de urmaş primeşte fiica doctoriţei de 48 de ani din Feteşti, ucisă de COVID
recomandare pe playtech.ro
OMG! A folosit zeama de castraveți murați și s-a VINDECAT. Cum a fost posibil
recomandare pe playtech.ro
Irina Loghin, un model pentru români și la 81 de ani. Ce face zilnic marea cântăreață
recomandare pe redactia.ro
S-a aflat de ce grăbește divorțul Raluca Pastramă! Familia ei a dat-o de gol: „Vrea să...”
recomandare pe redactia.ro
A agățat o tipă în club, a adus-o acasă și a obligat-o pe soția sa să le gătească cina. Toți sunt șocați de cum s-a terminat seara. Puține femei ar fi făcut asta!
recomandare pe romaniatv.net
Avem DOCUMENTUL!. Stare de alertă prelungită și după 31 decembrie!
recomandare pe romaniatv.net
Ludovic Orban, cea mai bună veste înainte de Crăciun
recomandare pe romaniatv.net
Locul din lume unde Crăciunul este extrem de ciudat. Dintre invitaţii într-o casă, doar unul are voie să folosească toaleta
recomandare pe observator.tv
Vasile a murit în chinuri groaznice, a fost bătut și ars de viu în Italia. Închisoare pe viață pentru călăii românului
recomandare pe observator.tv
Pacient Covid surprins în timp ce se spânzura, în secţia de Terapie Intensivă Covid a Spitalului de Urgenţă Galaţi. Medicii nu au putut să-l salveze
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 7 - 13 decembrie. Scorpionii învață să ceară ajutor atunci când au nevoie
recomandare pe Jurnalul.ro
Horoscop decembrie 2020. Te bucuri de iubire, înțelegere și susținere, așa că viața ta sentimentală este cu adevărat împlinită