Homepage » Beauty & Lifestyle » Când se citește acatistul Sf. Parascheva și pe cine ajută

Când se citește acatistul Sf. Parascheva și pe cine ajută

De Cristina Plesoianu.
Publicat pe 12.10.2021 la 19:18 Actualizat pe 12.10.2021 la 19:20

Sfânta Parascheva este sărbătorită în fiecare an, pe data de 14 octombrie. În această perioadă, credincioșii merg la Iași, în pelerinaj, pentru a se închina la Sfintele Moaște, considerate făcătoare de minuni. Acatistul Sf. Parscheva este cea mai puternică rugăciune închinată Cuviosei. Cum sună și când se citește veți afla în acest articol!

Icoanp Sfânta Parscheva / moaște

Sfânta Parscheva a murit la 27 de ani

Arhivă

 • Acatistul Sfintei Parscheva, cea mai puternică rugăciune închinată Cuvioasei.
 • Când se citește Acatistul Sf. Parscheva

Când se citește acatistul Sf. Parascheva, cea mai puternică rugăciune către Sf. Cuvioasă

Acatistul Cuvioasei este o rugăciune puternică, cu scop de vindecare a tuturor durerilor. Astfel, Acatistul Sfintei Parascheva se citește în timpul multor slujbe ținute de preoți în biserică, dar și în timpul pelerinajului la moaștele Cuviosei.

Totodată, cei aflați în suferiță pot citi rugăciunea de fiecare dată când simt că au nevoie de ajutorul Sfintei Parscheva.

Pentru ce se citește acatistul Sf. Parascheva

Acatistul Sfintei Parascheva este unul dintre cele mai lungi din biserica ortodoxă. Se consideră căatunci când este rostit cu evlavie și credință are puterea de a vindeca orice suferință. De asemenea, îndreaptă vremea, oprește furtunile și ploaia.

Cum sună acatistul Sf. Parascheva

Ascultă aici Acatistul Sfintei Parascheva:https://doxologia.ro/acatiste/audio-acatistul-sfintei-cuvioase-parascheva

Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că luând Crucea, ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Condac 1:

Preacuvioasei noastre Maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuito­rului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Icos 1:

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune; pentru aceasta îți cântăm:

Bucură-te, înțeleaptă fecioară;

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul;

Bucură-te, mângâierea oamenilor;

Bucură-te, alinarea de suferință;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, întărirea credincioșilor;

Bucură-te, liman lin și neînviforat;

Bucură-te, pilda bunei cucernicii;

Bucură-te, luminarea celor nepricepuți;

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 2:

Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri; până când vom petre­ce în păcate? Doamne, întărește inimile noastre ca să-Ți cântăm în fapte bune cântarea îngerească: Aliluia!

Icos 2:

Preacinstită fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite; fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntrul casei Mirelui cu candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta:

Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre;

Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății;

Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu;

Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici;

Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor;

Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților;

Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor;

Bucură-te, învingătoarea dușmanilor;

Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor;

Bucură-te, mare folositoare a sufletelor;

Bucură-te, vindecătoarea de răni ale trupurilor;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 3:

Spre tine pururea nădăjduim; de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni; dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi, să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii și să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3:

Epivata, văzând lauda pământului ei răsărind dintru ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat, preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie; iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea:

Bucură-te, luminătoarea Moldovei;

Bucură-te, sprijinitoarea Epivatei;

Bucură-te, învățătoarea părinților tăi;

Bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești;

Bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri;

Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe;

Bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei;

Bucură-te, îndreptătoarea mândriei;

Bucură-te, cinstitoarea fecioriei;

Bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor;

Bucură-te, osânditoarea dușmanilor;

Bucură-te, miluitoarea săracilor;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 4:

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul tău, Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia!

Icos 4:

Celei după vrednicie și cu credință următoare a cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău, îți aducem cântarea aceasta:

Bucură-te, sămânță nerătăcită;

Bucură-te, trup neobosit;

Bucură-te, hrană duhovnicească;

Bucură-te, aur lămurit;

Bucură-te, foc arzător plevilor;

Bucură-te, pământ de îndestulare;

Bucură-te, rodul pocăinței;

Bucură-te, îmblânzirea relelor cugetări;

Bucură-te, risipitoare de furtuni;

Bucură-te, aducătoare de mană;

Bucură-te, dătătoare de mângâieri;

Bucură-te, mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 5:

Obosiți de truda gândurilor lumești ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădej­dile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia!

Icos 5:

Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Sau cine nu te va ferici că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare, și l-ai rușinat? Pentru aceasta, primește următoarea cântare:

Bucură-te, turnul biruinței;

Bucură-te, ușa mântuirii;

Bucură-te, pavăza credinței;

Bucură-te, lăcașul statorniciei;

Bucură-te, chipul bunătăților;

Bucură-te, apărarea cinstitei cruci;

Bucură-te, închinătoarea ei vrednică;

Bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare;

Bucură-te, că printr-însa te-ai făcut lui Hristos următoare;

Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare;

Bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului;

Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 6:

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale, noi nevrednicii? Căci nici fap­tele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări; dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea: Aliluia!

Icos 6:

Ne-au cuprins acum dureri de negrăit, nici un ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi; vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta, ne rugăm ție a ne ajuta, vindecându-ne, ca să cântăm ție:

Bucură-te, leacul durerii;

Bucură-te, mâna vindecării;

Bucură-te, casa ocrotirii;

Bucură-te, raza mângâierii;

Bucură-te, cortul îndestulării;

Bucură-te, rourarea fierbințelii;

Bucură-te, mântuirea de boli;

Bucură-te, scăparea celor înspăimântați;

Bucură-te, izgonitoarea pagubelor;

Bucură-te, privighetoare neadormită;

Bucură-te, stea luminoasă;

Bucură-te, scară izbăvitoare;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 7:

Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem, nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dum­nezeu, pocăindu-ne și cântând: Aliluia!

Icos 7:

Nelegiuirile noastre, mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze; tu însă, o, preabună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să prefacă starea osândirii noastre în bunătăți, scoțând din inimile vrăjmașilor noștri toată urâciunea și te vom preamări cu laude ca acestea:

Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți;

Bucură-te, folositoarea celor asupriți;

Bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi;

Bucură-te, doveditoarea celor clevetiți;

Bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți;

Bucură-te, contenire a patimilor;

Bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor;

Bucură-te, neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni;

Bucură-te, domolire a celor puternici;

Bucură-te, înlesnire a slăbănogilor;

Bucură-te, stârpitoare a răutăților;

Bucură-te, izvorâtoare a milostivirii;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 8:

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm; saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până la sfârșit, pentru rugăciunile tale, Preacuvioasă, ci trimițând mila Lui asupra poporului, precum este obișnuit, și noi, nevrednicii, ne vom împărtăși cu el de ale Sale bunătăți, cu care dim­preună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 8:

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire: mărire laudei tale, mărire îndelung-răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni; pentru acestea, grăim către tine:

Bucură-te, mireasă duhovnicească;

Bucură-te, cununa adevărului;

Bucură-te, toiagul biruinței;

Bucură-te, mărirea monahilor;

Bucură-te, povățuitoare a obștii;

Bucură-te, cinstitoare a cuvioaselor;

Bucură-te, păzitoare a sihaștrilor;

Bucură-te, pomenitoare a veacurilor;

Bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe;

Bucură-te, surpătoare a eresurilor;

Bucură-te, dobândire a slavei dumnezeiești;

Bucură-te, următoare a Cuvântului ceresc;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 9:

Pe sfânta folositoare a celor ce sunt întru nevoi, toți cu bucurie să o lăudăm, pe cinstita Parascheva, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci; pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icos 9:

Rău-cugetătorii, prin tine mustrați fiind, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi, asupra ta, Cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări; pentru aceasta, ei s-au rușinat, pocăindu-se și noi ne-am veselit, cântându-ți ție:

Bucură-te, izbăvitoarea noastră;

Bucură-te, povățuitoare;

Bucură-te, îndreptătoare;

Bucură-te, izgonitoare de rele;

Bucură-te, aducătoare de bun miros;

Bucură-te, otrăvitoarea jivinelor;

Bucură-te, stârpitoarea insectelor;

Bucură-te, ferirea de năluciri;

Bucură-te, risipitoarea de grindină;

Bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase;

Bucură-te, îmbelșugătoarea de roade bune;

Bucură-te, veselitoarea plugarilor;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 10:

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale, Preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu, rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii, sau cine ne-ar fi ușurat de bolile care au venit asupra noastră, pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 10:

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, fă­găduindu-te a îmbrățișa viață monahicească; pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții ce te certau cu mustrări de la asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte, de la toți auzi:

Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei;

Bucură-te, crin răsădit în grădina de sus;

Bucură-te, patul nevinovăției;

Bucură-te, scaunul domniilor;

Bucură-te, sceptrul celor ce conduc;

Bucură-te, ocrotitoare neobosită;

Bucură-te, apărătoare neînfruntată;

Bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc;

Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc;

Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc;

Bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie;

Bucură-te, împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 11:

Suntem plini de păcate, Îndurate Doamne, și greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată, căci ce vom face noi păcătoșii, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit? Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare; nu trece cu vederea rugăciunile noastre și pocăința, care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta, pe lângă care Ți-aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dimpreună: Aliluia!

Icos 11:

Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea umilindu-se. Cum, dar, noi ne vom depărta de această nă­dejde? Către tine însă năzuim, Preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a i se cunoaște nevrednicia sa și pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaștele tale. Deci ne rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îți cântăm:

Bucură-te, smerenie înaltă;

Bucură-te, fecioară neîntinată;

Bucură-te, comoară nedeșertată;

Bucură-te, maică prealăudată;

Bucură-te, mântuirea cea smerită;

Bucură-te, lauda celor cinstiți;

Bucură-te, mângâierea celor nenorociți;

Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți;

Bucură-te, buna mea sfătuitoare;

Bucură-te, preablândă îndreptătoare;

Bucură-te, a sufletelor veselitoare;

Bucură-te, grabnică ajutătoare;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 12:

Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te, cu noi petrecând, ca un dar al lui Dumnezeu trimis țării acesteia; că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat; în care întristări și nu ne-ai bucurat; de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta, cu sme­renie dobândind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi, îți cântăm ție: Bucură-te! și lui Dumnezeu lauda cea ce­rească: Aliluia!

Icos 12:

Izbăvește-ne pe noi, Maică, de lăcuste, de gândaci și de toată răutatea; izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grin­dină și de fulger; izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm:

Bucură-te, alăută duhovnicească;

Bucură-te, trâmbiță apostolească;

Bucură-te, făclie luminoasă;

Bucură-te, rază cerească;

Bucură-te, nădejdea oamenilor;

Bucură-te, izgonirea demonilor;

Bucură-te, tămăduirea rănilor;

Bucură-te, feritoarea de răutăți;

Bucură-te, aducătoarea de bunătăți;

Bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei;

Bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori;

Bucură-te, sprijinitoarea și a mea, a smeritului păcătos;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Condac 13:

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște, Cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile tale pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit; bine primită fă rugăciunea noastră, sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie faptele tale și slava lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori).

Apoi se zice iarăși Icosul întâi: Îngerii din cer cu laude... și Condacul întâi: Preacuvioasei noastre Maici...

Icos 1:

Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale; că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune; pentru aceasta îți cântăm:

Bucură-te, înțeleaptă fecioară;

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;

Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc;

Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul;

Bucură-te, mângâierea oamenilor;

Bucură-te, alinarea de suferință;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, întărirea credincioșilor;

Bucură-te, liman lin și neînviforat;

Bucură-te, pilda bunei cucernicii;

Bucură-te, luminarea celor nepricepuți;

Bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți;

Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Cine a fost Sf. Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie

Sfânta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe tărmul Marii Marmara, in apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune ca pe cand avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Mantuitorului: ,,Oricine voieste sa vină după Mine sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-mi urmeze Mie" (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte au determinat-o să își dăruiască hainele săracilor.

După o vreme s-a retras în pustie. Urmând sfaturile unor viețuitori aleși, se îndreaptă spre tinutul Pontului, oprindu-se la manastirea Maicii Domnului din Heracleea, unde a rămas timp de cinci ani. De aici a plecat spre Țara Sfânta, în dorința de a-și petrece restul vieții în locurile sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a asșezat într-o mânăstire de călugărițe în pustiul Iordanului.

Într-o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger i-a spus în vis, să se reintoarcă în locurile parintești. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa: ,,Să lași pustia și la moșia ta să te întorci, că acolo ți se cade să lași trupul pământului și să treci din aceasta lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit".

După doar 2 ani, la 27 de ani, Cuvioasa s-a stins din viață și a fost înmormântată ca o necunoscută, fără să știe nimeni cine era cu adevărat. Prin puterea lui Dumnezeu, trupul său a fost salvat. Descoperirea trupului sfânt s-a făcut în momentul în care, un marinar a murit pe o corabie și trupul să urma să fie îngropat pe acel țărm. Când a fost săpată groapa, trupul său neputred și plin de mireasmă a fost descoperit.

În articolul
Când se citește acatistul Sf. Parascheva și pe cine ajută
:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp
Știri
Război între Victor și Alex la Mireasa, capriciile iubirii. Care a fost motivul neînțelegerii celor doi concurenți: ”Lasă-mă, că te bat” / VIDEO
Emisiuni TV • la 23:38
Război între Victor și Alex la Mireasa, capriciile iubirii. Care a fost motivul neînțelegerii celor doi concurenți: ”Lasă-mă, că te bat” / VIDEO
 • Victor a răbufnit în casa Mireasa, capriciile iubirii
 • Ce cuvinte grele i-a adresat lui Alex
 • Cum a reacționat Alex
Câte kilograme s-a îngrășat Lidia Buble la Asia Express. Când s-a pus pe cântar a avut un șoc: ''Leșin'' / VIDEO
Emisiuni TV • la 22:55
Câte kilograme s-a îngrășat Lidia Buble la Asia Express. Când s-a pus pe cântar a avut un șoc: ''Leșin'' / VIDEO
 • Câte kilograme s-a îngrășat Lidia Buble la Asia Express
 • Iată ce reacție a avut vedeta când s-a pus pe cântar!
Xonia s-a întors în România din cauza problemelor de sănătate. Ce i s-a întâmplat blondinei: ”Medicul meu știe deja tot istoricul” / VIDEO
Emisiuni TV • la 22:41
Xonia s-a întors în România din cauza problemelor de sănătate. Ce i s-a întâmplat blondinei: ”Medicul meu știe deja tot istoricul” / VIDEO
 • Xonia, din nou pe mâinile medicilor
 • Cu ce boală se confruntă blondina
 • În ce relații este acum cu Michael
Vor fi sau nu recuperate cele două săptămâni de vacanță pentru elevi?! Răspunsul, dat chiar de Sorin Cîmpeanu: ”Nimic nu ne împiedică să revenim la școală”
Stiri interne • la 22:23
Vor fi sau nu recuperate cele două săptămâni de vacanță pentru elevi?! Răspunsul, dat chiar de Sorin Cîmpeanu: ”Nimic nu ne împiedică să revenim la școală”
 • Când se vor întoarce elevii în bănci
 • Vor fi recuperate cele două săptămâni?
 • Sorin Cîmpeanu, declarații despre vacanță
Patrizia și Francy, criză de nervi în competiția Asia Express. De la ce a izbucnit cearta: ''Stai cuminte!'' / VIDEO
Emisiuni TV • la 22:11
Patrizia și Francy, criză de nervi în competiția Asia Express. De la ce a izbucnit cearta: ''Stai cuminte!'' / VIDEO
 • Patrizia și Francesco, criză de nervi
 • Iată care este motivul pentru care cei doi s-au certat!
Un tată de 22 de ani și-a zgâlțâit copilul până la moarte. Bărbatul era nervos din cauză că a fost jignit, într-un joc online
Stiri internationale • la 21:52
Un tată de 22 de ani și-a zgâlțâit copilul până la moarte. Bărbatul era nervos din cauză că a fost jignit, într-un joc online
 • Ce pedeapsă a primit tatăl fetiței de cinci luni
 • Fetița a fost găsită fără suflare de bunicul ei
 • Medicii nu i-au putut salva viața micuței
Vezi toate știrile noi
Recomandări
recomandare pe observatornews.ro
Bebeluș de 17 zile cu plămânii afectați de COVID. Disperarea unei mame: "Se auzea foarte urât pieptul. Hârâia..."
recomandare pe as.ro
Anamaria Prodan, oprită de poliţie. Ce i-a putut spune omul legii despre Laurenţiu Reghecampf
Romania TV
Amanta lui Reghecampf rupe tăcerea! Dezvăluirile aruncă în aer telenovela
Romania TV
Fotografia postată de Anamaria Prodan face înconjurul reţelelor
recomandare pe antena3.ro
Dr. Țincu, despre combaterea epidemiei de COVID-19: ”Lockdownul este singura măsură eficientă”
recomandare pe antena3.ro
Horoscop octombrie 2021, cu Cristina Demetrescu. Leii se îndrăgostesc iremediabil, Vărsătorii dau lovitura
recomandare pe antena3.ro
Mihai Gâdea: "Au ştiut, au tăcut şi nu au făcut nimic. Suntem ruşinea Europei"
recomandare pe playtech.ro
Cât a plătit Mihai Bendeac pe apartamentul din centrul Capitalei. Este duplex şi are 90 de metri pătraţi
recomandare pe playtech.ro
BOMBĂ! Dani Oțil, propunere șocantă pentru anti-vacciniști: ‘Ah, ne pare rău’
recomandare pe redactia.ro
Anamaria Prodan RECUNOAȘTE. Când s-a cuplat Reghe cu amanta, de fapt!
recomandare pe redactia.ro
Clipe de coșmar pentru Gabriela Cristea. O ambulanță a venit de urgență acasă la ea pentru cele două fetițe. Ce s-a întâmplat
recomandare pe a1.ro
Ce tarif cere Bogdan de la Ploiești pentru a cânta la o nuntă sau la un botez. Câți bani trebuie să scoți din buzunare
recomandare pe romaniatv.net
Mihai Bendeac nu se mai ascunde! Actorul a spus adevărul despre orientarea lui sexuală
recomandare pe romaniatv.net
"Karma funcţionează!" Lovitura de graţie primită de Anamaria Prodan
recomandare pe bzi.ro
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
recomandare pe Jurnalul.ro
Povești de ambulanță și dric, în cea mai infectată comună din România
recomandare pe ProSport.ro
FOTO. Triunghi amoros: așa arată vedeta înșelată de soțul ei fotbalist cu o actriță! `Ai distrus o altă familie`
recomandare pe Ciao.ro
Familie de artiști, UCISĂ de Covid! Detalii îngrozitoare despre ultimele zile din viața lor
recomandare pe Impact.ro
Zodiile care iubesc cu pasiune şi nebunie. Ar face orice pentru persoana iubită